ČÍM VÄČŠÍ NÁKUP, TÝM VYŠŠIA ZĽAVA!
-5% pri nákupe nad 25€ s kódom: 5dole  |  -10% pri nákupe nad 45€ s kódom: 10dole  |  -15% pri nákupe nad 65€ s kódom: 15dole  |  -20% pri nákupe nad 85€ s kódom: 20dole  |  Kód zadajte v prvom kroku nákupného košíka 

Zakúpili ste si u nás tovar a doma ste zistili, že vám nevyhovuje?
Využite svoje právo bezplatného vrátenia do 14 kalendárnych dní!

Postup vrátenia tovaru do 14 dní (Odstúpenie od zmluvy)

 1. Informujte nás e-mailom na adrese info@akoeko.sk o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy.

 2. Vytlačte a vyplňte Formulár pre vrátenie a reklamáciu tovaru.
  Poriadne si skontrolujte zadané číslo účtu vo formáte IBAN, na ktoré Vám budú vrátené finančné prostriedky.
  Nie je Vašou povinnosťou uvádzať dôvod vrátenia tovaru. Ak ho však uvediete, informáciu využijeme na zlepšenie našej ponuky a služieb.

 3. Vrátiť nie je možné tovar, ktorý 
  ● bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného kupujúceho
  bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom alebo látkou (napríklad s vodou, esenciálnym olejom a pod.)
  bol dodaný v uzavretom obale (fólia, papier a pod) a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený a tovare teda vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (napríklad mydlo)

 4. Tovar, ktorý vraciate, musí byť v pôvodnom nepoužitom a nepoškodenom stave.
  Zákazník zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 5. Tovar bezpečne zabaľte spolu s vyplneným Formulárom pre vrátenie tovaru tak, aby sa pri preprave nepoškodil, a odošlite nám ho doporučene na adresu:

  Ing. Erika Matúzová - vrátenie tovaru,
  Ulica J. M. Hurbana 3,
  984 01 Lučenec

  POZOR! Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Tovar nám prosím zasielajte vždy len doporučene, na vyššie uvedenú adresu (podacie číslo si uschovajte do doby doručenia zásielky na našu adresu, pre potreby prípadnej reklamácie u dopravcu).

  Za nedodanie zásielky alebo oznámenia o zásielke zodpovedá prepravca. Stav dodania zásielky si preto skontrolujte u prepravnej spoločnosti.

 6. Peniaze Vám budú vrátené po kontrole stavu produktov na Váš účet, uvedený vo Formulári pre vrátenie a reklamáciu tovaru, maximálne do 14 dní od doručenia tovaru, v súlade s platnými právnymi predpismi. Poštové náklady spojené s vrátením tovaru na našu adresu nevraciame.

 Podrobné podmienky vrátenia tovaru nájdete v našich Všeobecných obchodných podmienkach v článku VI.

Reklamácia tovaru

Pokiaľ doručený tovar nie je v poriadku, môžete ho u nás reklamovať do 24 mesiacov od zakúpenia.

 Postup reklamácie tovaru

 1. O zistenej vade nás bezodkladne informujte e-mailom na adrese info@akoeko.sk.

 2. Vytlačte a vyplňte Formulár pre vrátenie a reklamáciu tovaru, v ktorom uvediete popis závady.

 3. Tovar bezpečne zabaľte spolu s vyplneným formulárom tak, aby sa pri preprave dodatočne nepoškodil, a zašlite nám ho doporučene na adresu:

  Ing. Erika Matúzová - reklamácia tovaru,
  Ulica J. M. Hurbana 3,
  984 01 Lučenec

  POZOR! Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Tovar nám prosím zasielajte vždy len doporučene, na vyššie uvedenú adresu (podacie číslo si uschovajte do doby doručenia zásielky na našu adresu, pre potreby prípadnej reklamácie u dopravcu).

  Za nedodanie zásielky alebo oznámenia o zásielke zodpovedá prepravca. Stav dodania zásielky si preto skontrolujte u prepravnej spoločnosti.

 4. Lehota na vybavenie reklamácie (t.j. odovzdanie opraveného výrobku alebo výmena výrobku za bezvadný alebo vrátenie kúpnej ceny výrobku alebo vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku alebo písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie) je 30 kalendárnych dní. Táto lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia tovaru predávajúcemu na vyššie uvedenú adresu (§122 ods. 1 Občianskeho zákonníka). 

  Poštové náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru na našu adresu nevraciame.

Podrobné podmienky reklamácie tovaru nájdete v našich Všeobecných obchodných podmienkach v článku VII.