Zakúpili ste si u nás tovar a doma ste zistili, že vám nevyhovuje?
Využite svoje právo bezplatného vrátenia do 14 kalendárnych dní!

Postup vrátenia tovaru do 14 dní (Odstúpenie od zmluvy)

 1. Informujte nás e-mailom na adrese info@akoeko.sk o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy.

 2. Vytlačte a vyplňte Formulár pre vrátenie tovaru.
  Poriadne si skontrolujte zadané číslo účtu vo formáte IBAN, na ktoré Vám budú vrátené finančné prostriedky.
  Nie je Vašou povinnosťou uvádzať dôvod vrátenia tovaru. Ak ho však uvediete, informáciu využijeme na zlepšenie našej ponuky a služieb.

 3. Vrátiť nie je možné tovar, ktorý 
  ● bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného kupujúceho
  bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom alebo látkou (napríklad s vodou, esenciálnym olejom a pod.)
  bol dodaný v uzavretom obale (fólia, papier a pod) a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený a tovare teda vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (napríklad mydlo)

 4. Tovar, ktorý vraciate, musí byť v pôvodnom nepoužitom a nepoškodenom stave.
  Zákazník zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 5. Tovar bezpečne zabaľte spolu s vyplneným Formulárom pre vrátenie tovaru tak, aby sa pri preprave nepoškodil, a odošlite nám ho doporučene na adresu:

  Ing. Erika Matúzová - vrátenie tovaru,
  Ulica J. M. Hurbana 3,
  984 01 Lučenec

  POZOR! Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Tovar nám prosím zasielajte vždy len doporučene, na vyššie uvedenú adresu (podacie číslo Vám odporúčame si uschovať do doby doručenia zásielky na našu adresu pre potreby prípadnej reklamácie u dopravcu).

  Za nedodanie zásielky alebo oznámenia o zásielke zodpovedá prepravca. Stav dodania zásielky si preto prosím kontrolujte u prepravnej spoločnosti.

 6. Peniaze Vám budú vrátené po kontrole stavu produktov na Váš účet, uvedený vo Formulári pre vrátenie tovaru, maximálne do 14 dní od doručenia tovaru, v súlade s platnými právnymi predpismi. Poštové náklady spojené s vrátením tovaru na našu adresu nevraciame.

 Podrobné podmienky vrátenia tovaru nájdete v našich Všeobecných obchodných podmienkach v článku VI.

Reklamácia tovaru

Pokiaľ doručený tovar nie je v poriadku, môžete ho u nás reklamovať do 24 mesiacov od zakúpenia.

 Postup reklamácie tovaru

 1. O zistenej vade nás bezodkladne informujte e-mailom na adrese info@akoeko.sk.

 2. Vytlačte a vyplňte Reklamačný formulár, v ktorom uvediete popis závady a preferovaný spôsob vyriešenia reklamácie.

 3. Tovar bezpečne zabaľte spolu s vyplneným Reklamačným formulárom tak, aby sa pri preprave dodatočne nepoškodil, a zašlite nám ho doporučene na adresu:

  Ing. Erika Matúzová - reklamácia tovaru,
  Ulica J. M. Hurbana 3,
  984 01 Lučenec

  POZOR! Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Tovar nám prosím zasielajte vždy len doporučene, na vyššie uvedenú adresu (podacie číslo Vám odporúčame si uschovať do doby doručenia zásielky na našu adresu pre potreby prípadnej reklamácie u dopravcu).

  Za nedodanie zásielky alebo oznámenia o zásielke zodpovedá prepravca. Stav dodania zásielky si preto prosím kontrolujte u prepravnej spoločnosti.

 4. Lehota na vybavenie reklamácie (t.j. odovzdanie opraveného výrobku alebo výmena výrobku za bezvadný alebo vrátenie kúpnej ceny výrobku alebo vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku alebo písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie) je 30 kalendárnych dní. Táto lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia tovaru predávajúcemu na vyššie uvedenú adresu (§122 ods. 1 Občianskeho zákonníka). 

  Poštové náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru na našu adresu nevraciame.

Podrobné podmienky reklamácie tovaru nájdete v našich Všeobecných obchodných podmienkach v článku VII.

Čisté prírodné zložky

Čisté prírodné zložky

Všetky zložky našich produktov sú rastlinného pôvodu alebo sú ľahko biologicky odbúrateľné.

Vegánske produkty

Vegánske produkty

Nepodporujeme utrpenie živých tvorov. Preto naše produkty neobsahujú živočíšne enzýmy, tuky, oleje, žlč, ani farbivá.

Cruelty free

Cruelty free

Žiaden z našich výrobkov nebol a ani nikdy nebude testovaný na zvieratách. Všetky produkty však poctivo testujeme sami na sebe.

Zero Waste balenie

Zero Waste balenie

Na balenie objednávok používame len kompostovateľné, biodegradovateľné, recyklované alebo už predtým použité materiály.