Ako triediť odpad a čo znamenajú recyklačné značky a symboly

Separovať odpad sa ľahšie povie, než spraví. Veď predsa stačí oddeliť papier, sklo a plasty (v lepšom prípade aj nápojové kartóny, kovy, bioodpad a elektroodpad) od ostatného odpadu. V praxi však prídeme na to, že veľakrát netušíme, z čoho je obal vyrobený a do ktorej nádoby patrí. Alebo že nie každý papier, plast alebo sklo môžeme recyklovať. Napríklad použité papierové vreckovky, rolky z toaletného papiera, papierové prepravky z vajíčok alebo zamastené krabice od pizze vôbec nepatria do papiera. Rovnako ani plastové obaly znečistené chemikáliami nepatria medzi plasty. A čo vôbec znamenajú všetky tie zvláštne značky a symboly na obaloch? Zrazu zistíme, že z toho máme poriadny guľáš, ktorý od triedenia odpadu viac odrádza než motivuje. Takže v nasledujúcom článku sa celý proces separácie pokúsime sprehľadniť a čo najviac zjednodušiť.

Čo znamenajú recyklačné značky na obaloch?

Značka “Zelený bod” Zelený bod

Značka “Zelený bod” nám napovedá, že ňou označený obal je vhodný na recykláciu a patrí do nádoby na separovaný odpad. Takúto ochrannú známku získa len obal, za ktorý jeho výrobca zaplatil príspevok na krytie nákladov spojených so spätným zberom odpadov. Je znakom toho, že výrobca obalu pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia.

Značka "Trojuholník zložený z troch šípok" Trojuholníkový symbol Trojuholníkový symbol

Trojuholníkový symbol s tromi šípkami označuje, z akého materiálu je obal vyrobený. Materiálové zloženie zistíme buď z číselného označenia v trojuholníku alebo podľa textovej skratky. Vďaka tomu vieme jednoducho určiť do ktorej zbernej nádoby odpad patrí.

V praxi sa môžeme stretnúť s tromi kombináciami zobrazenia symbolu:

 • trojuholník zložený z troch šípok + číselné označenie + textová skratka
 • trojuholník zložený z troch šípok + číselné označenie 
 • trojuholník zložený z troch šípok + textová skratka

Keďže každý materiál má priradené vlastné jedinečné číslo (číselné označenie) a textovú skratku, stačí nám poznať len jeden z týchto údajov na to, aby sme vedeli odpad zaradiť do správnej zbernej nádoby (pozri tabuľku nižšie).

Značka "Smetný kôš" Smetný kôš symbol

Značka hovorí len o tom, že obal máme po použití vhodiť do vhodnej nádoby na odpad. Nedefinuje však, či ide o nádobu na separovaný alebo komunálny odpad. Je preto na nás, aby sme posúdili, či je obal vhodný na recykláciu a patrí do separovaného odpadu alebo ide o zmesový obal, ktorý patrí do komunálneho odpadu.

Značka "Preškrtnutý smetný kôš" Nebezpečný odpad

Značka označuje nebezpečný odpad, ktorý nepatrí do žiadnej zo zberných nádob a je možné ho odovzdať len v zberných dvoroch alebo u predajcov daného tovaru (napríklad batérie, žiarivky a ďalšie elektrické a elektronické zariadenia).

Návod: Ako správne triediť odpady

Plasty

Plastovým výrobkom a obalom prislúcha číselné označenie 1 až 19. Patria do žltého kontajneru alebo do zbernej nádoby označenej žltou nálepkou. Niektoré mestá a obce zbierajú spolu s plastom aj nápojové kartóny alebo dokonca kovy. Túto informáciu poskytuje každá obec na svojej webovej stránke.

Recykláciou je možné z plastov vyrobiť obrovské množstvo ďalších výrobkov, ako napríklad nové PET fľaše, tepelné izolácie, ľahčený betón, ploty, odpadkové koše, záhradný nábytok, koberce, odevy, výplne zimných búnd a spacích vakov, odpadové vrecia a pod. 

PLAST - ŽLTÝ KONTAJNER
SYMBOL ČÍSLO A SKRATKA MATERIÁL ČO SEM PATRÍ ČO SEM NEPATRÍ
1 PET Polyetylén tereftalát
 • nákupné tašky a mikroténové vrecká
 • baliace fólie
 • PET fľaše od nápojov
 • plastové uzávery z fliaš
 • čisté obaly zo saponátov a čistiacich prostriedkov
 • čisté obaly z rastlinných olejov 
 • čisté tégliky z jogurtov a masla 
 • plastové obaly z potravín, cestovín, syrov, kečupov a omáčok
 • nádobky od zeleniny a ovocia
 • blistre z liekov, zbavené hliníkovej fólie
 • obaly od kozmetiky  
 • plastové fľaštičky od liekov
 • plastové lavóre
 • plastový záhradný nábytok
 • plastové odkvapkávače na riad
 • sieťky od ovocia a zeleniny
 • opláchnuté podložky spod mäsa
 • obaly označené skratkami: HD-PE, PE-HD, PE, PP, PET.
 • PET fľaše a plastové obaly znečistené olejmi a chemikáliami
 • mastné obaly
 • obaly so zvyškami jedla 
 • kelímky na kávu
 • guma a výrobky z gumy
 • nafukovacie bazény
 • hadice
 • laminát
 • podlahové krytiny
 • linoleum
 • molitan
 • novodurové rúrky 
 • žalúzie
 • autoplasty
 • bandasky znečistené motorovým olejom a pohonnými hmotami
 • veľké kusy polystyrénu
2 HDPE Polyetylén veľkej hustoty
3 PVC Polyvinylchlorid
4 LDPE Polyetylén malej hustoty
5 PP Polypropylén
6 PS Polystyrén


7 - 19 Ostatné plasty
V niektorých mestách a obciach sa do žltých kontajnerov triedia aj kovy a nápojové kartóny (Tetrapaky).

Papier

Papieru a papierovým výrobkom prislúcha číselné označenie 20 až 39 a patria do modrej zbernej nádoby. Papier patrí medzi veľmi dobre recyklovateľné materiály, avšak opätovne ho môžeme spracovať len 5 až 7x. Následne sa už príliš opotrebuje a nie je možné z neho vyrobiť ďalšie výrobky. Z tohto dôvodu sa viac nerecyklujú napríklad papierové prepravky na vajíčka alebo rolky z toaletného papiera, ktoré recyklačným cyklom prešli už niekoľkokrát.

PAPIER - MODRÝ KONTAJNER
SYMBOL ČÍSLO A SKRATKA MATERIÁL ČO SEM PATRÍ ČO SEM NEPATRÍ
20 PAP Zvlnený kartón
(vlnitá lepenka)
 • noviny a časopisy
 • kancelársky papier
 • zošity a knihy
 • poskladané krabice a kartóny
 • pohľadnice
 • papierové tašky
 • reklamné letáky
 • papierové obaly z potravín
 • papierové obaly z kozmetiky
 • papierové vreckovky
 • toaletný papier
 • vlhčené obrúsky
 • vatové tyčinky
 • kuchynské utierky
 • rolky z toaletného papiera
 • kartóny od vajíčok
 • mastné kartóny od pizze
 • znečistené papierové tácky
 • voskovaný papier
 • mokrý papier
 • znečistený papier 
 • mastný papier
 • asfaltový a dechtový papier
 • pergamenový papier
 • uhľový papier (kopirák)
 • bločky od nákupu
 • papier z termotlačiarne
 • väzbové obaly kníh
21 PAP Nezvlnený kartón
(hladká lepenka)
22 PAP Papier
23 - 39 Ostatný papier

Sklo

Sklo spoznáme podľa číselného označenia 70 až 79 a zbierame ho do zelenej zbernej nádoby. Jeho najväčšou výhodou je neobmedzený počet recyklácií. Recyklované výrobky nestrácajú nič na kvalite a vyznačujú sa rovnakými vlastnosťami ako úplne nové.

SKLO - ZELENÝ KONTAJNER
SYMBOL ČÍSLO A SKRATKA MATERIÁL ČO SEM PATRÍ ČO SEM NEPATRÍ
GL 70 Bezfarebné sklo
 • fľaše od nápojov
 • poháre
 • poháre na zavárania
 • obalové sklo z potravín
 • vázy
 • tabuľové sklo z okien a dverí
 • obaly od kozmetiky
 • obaly od instantnej kávy (bez plastových vrchnákov)
 • sklenené kahance
 • sklenené črepy
 • keramika
 • porcelán
 • sklenené obaly znečistené chemikáliami a olejmi
 • žiarivky a žiarovky
 • obrazovky televízorov a počítačov
 • sklo s obsahom kovov
 • sklobetón
 • autosklo
 • poháre a kuchynské nádoby z varného skla
 • drôtené sklo
 • zrkadlá
 • plexisklo
 • lepené sklo
 • borosilikátové sklo
GL 71 Zelené sklo
GL 72 Hnedé sklo
73 - 79 Ostatné sklo

Nápojové kartóny

Nápojové kartóny sú vyrobené zo zmesi kartónu a hliníka alebo plastu a spoznáme ich podľa skratky C/PAP alebo číselného označenia 81 a 82. Niektoré mestá a obce majú pre ne vyhradené osobitné oranžové nádoby, iné ich zbierajú spolu s plastom do žltých košov. Ako je tomu v našom meste sa dopátrame na webových stránkach obce, nálepke na kontajneri alebo TU.

NÁPOJOVÉ KARTÓNY - ORANŽOVÝ KONTAJNER
SYMBOL ČÍSLO A SKRATKA MATERIÁL ČO SEM PATRÍ ČO SEM NEPATRÍ
81 C/PAP Kartón/Plasty (PurePak)

 • čisté kartóny od mliečnych výrobkov 
 • čisté kartóny od nápojov
 • čisté kartóny od pretlakov
 • čisté kartóny od smotany
 • kartóny od džúsov a ovocných štiav
 • kartóny od vína
 • obaly označné C/PAP
 • polystyrén
 • viacvrstvové obaly od kávy
 • viacvrstvové obaly od vreckových polievok
 • viacvrstvové obaly od pudingov a práškov do pečiva
 • obaly so zvyškami potravín a nápojov
82 C/PAP Kartón/Hliník
(TetraPak)
V niektorých mestách a obciach sa nápojové kartóny triedia do žltých kontajnerov.

Kov

Kovom prislúcha číselné označenie 40 až 49 a triedia sa do červených zberných nádob. Rovnako ako nápojové kartóny, ich niektoré mestá a obce zbierajú spolu s plastami v žltých zberných nádobách. Túto informáciu si môžeme potvrdiť na webových stránkach svojej obce.

KOV - ČERVENÝ KONTAJNER
SYMBOL ČÍSLO A SKRATKA MATERIÁL ČO SEM PATRÍ ČO SEM NEPATRÍ
40 FE Oceľ
 • kovové konzervy
 • paštétové konzervy
 • plechovky od nápojov
 • kovové obaly
 • hliníkové obaly od sladkostí
 • hliníkové obaly od slaných pochutín
 • alobalové a hliníkové časti obalov (bez plastov a papiera)
 • viečka od zaváraninových pohárov
 • kovové vrchnáky fliaš
 • viečka od mliečnych výrobkov
 • obaly zo sprejov, bez plastových vrchnákov a dávkovačov
 • kovový šrot
 • kľúče, visiace zámky
 • kovové obaly vyrobené z viacerých druhov materiálu
 • blistre od liekov
 • obaly od masla
41 ALU Hliník42 - 49 Ostatné kovy
V niektorých mestách a obciach sa kovy triedia spolu s plastami do žltých kontajnerov.

Bioodpad

Aj keď sa bioodpad javí ako neškodný, pokiaľ ho nevyseparujeme, poputuje na skládku, kde sa bude ďalej rozkladať a produktovať skleníkové plyny, hlavne metán. Na druhej strane, obec dokáže zozbieraný bioodpad ďalej spracovať a vytvoriť z neho bioplyn alebo záhradné hnojivo.

BIOODPAD - HNEDÝ KONTAJNER
ČO SEM PATRÍ ČO SEM NEPATRÍ
 • zvyšky rastlín, burina a kvety 
 • použitá zemina
 • rozdrvené konáre, pokosená tráva, lístie 
 • hnilé ovocie a zelenina,
 • piliny a hobliny
 • zvyšky z kávy a čaju
 • vaječné škrupiny
 • šupky z ovocia a zeleniny
 • slama
 • varená strava
 • mäso a mliečne výrobky (lákajú hlodavce)
 • kosti
 • trus mäsožravcov (mačky, psi, ošípané)
 • lieky
 • textil z umelých vlákien
 • farby
 • staré oleje
 • chemické prostriedky
 • obsah vrecka z vysávača
 • smeti zo zametania 
 • cigarety
 • stavebný odpad
 • mŕtve zvieratá
 • kamene
 • obväzy
 • orechové lístie
 • vlasy a nechty

Kompost

Ešte ekologickejšie, ako separovať bioodpad v mestských zberných nádobách je skompostovať ho doma v záhrade alebo v interiérovom kompostéri. Skompostovať môžeme podstatne viac druhov domácich “zvyškov”, než koľko môžeme vyseparovať v mestských nádobách na bioodpad. Navyše získame vysoko kvalitné organické hnojivo pre vlastné rastliny, po ktorom budú rásť a kvitnúť ako divé.

KOMPOST - DOMÁCI KOMPOSTÉR
ČO SEM PATRÍ ČO SEM NEPATRÍ
 • zvyšky rastlín, burina a kvety 
 • použitá zemina
 • rozdrvené konáre, pokosená tráva, lístie 
 • hnilé ovocie a zelenina,
 • piliny a hobliny
 • zvyšky z kávy a čaju
 • vaječné škrupiny
 • šupky z ovocia a zeleniny
 • použité papierové vreckovky a servítky
 • hnoj bylinožravých zvierat
 • trus a podstielka hydiny
 • slama
 • vlasy
 • perie
 • popol (v obmedzenom množstve)
 • zvyšky varených jedál (len v malých množstvách)
 • čerstvo chemicky ošetrené potraviny
 • mäso a mliečne výrobky (lákajú hlodavce)
 • kosti
 • trus mäsožravcov (mačky, psi, ošípané)
 • lieky
 • textil z umelých vlákien
 • farby
 • olej
 • chemické prostriedky
 • obsah vrecka z vysávača
 • smeti zo zametania 
 • cigarety
 • stavebný odpad
 • mŕtve zvieratá
 • sklo, plast, kov
 • choré alebo napadnuté časti rastlín

Elektroodpad

Elektroodpad patrí medzi nebezpečné odpady, obsahujúce toxické chemikálie a ťažké kovy, poškodzujúce životné prostredie a ľudské zdravie už aj pri veľmi malých koncentráciách. Na rozdiel od nebezpečných odpadov však neporušené zariadenia môžeme bezplatne odovzdať aj v predajniach elektroniky, pri kúpe nového zariadenia rovnakého typu. Batérie, mobilné telefóny a žiarovky môžeme dokonca odovzdať bez nutnosti zakúpenia nového výrobku.

ELEKTROODPAD - ZBERNÝ DVOR
ČO SEM PATRÍ ČO SEM NEPATRÍ
 • počítače a notebooky
 • tablety a mobilné telefóny
 • batérie, nabíjačky a zdroje napätia
 • televízory a monitory
 • rádiá a prehrávače hudobných nosičov
 • tlačiarne a kopírky
 • interaktívne tabule a dataprojektory
 • elektrické a elektronické učebné pomôcky
 • kalkulačky
 • elektrické písacie stroje
 • variče a rýchlovarné kanvice
 • chladničky a mrazničky
 • mikrovlnné rúry
 • mixéry, šľahače a kuchynské roboty
 • kávovary
 • svietidlá
 • vysávače
 • ohrievače
 • zberné dvory
 • bezplatne, počas mobilného zberu, vo vyhlásenom čase na určené miesto v obci
 • bezplatne v predajni, pri kúpe nového spotrebiča rovnakého typu (starú mikrovlnku za novú a pod.)
 • batérie a žiarovky je možné bezplatne odovzdať u ktoréhokoľvek ich predajcu
 • mobilné telefóny, batérie z telefónov a nabíjačky je možné bezplatne odovzdať v predajniach mobilných telefónov a u mobilných operátorov

Nebezpečné odpady

Nebezpečné odpady sú odpady, ktoré vo veľkej miere poškodzujú životné prostredie a dokonca sú jedovaté aj pre človeka. Spoznáme ich podľa symbolu oranžového štvorca s čiernym krížom v tvare X. Nevyhadzujú sa do žiadnej zbernej nádoby a dokonca ani do komunálneho odpadu. Odovzdať ich môžeme za poplatok v zberných dvoroch alebo bezplatne počas mobilného zberu odpadu, ktorý vyhlasuje dvakrát do roka obec.

NEBEZPEČNÉ ODPADY - ZBERNÝ DVOR
ČO SEM PATRÍ ČO SEM NEPATRÍ
 • žiarivky, žiarovky a neónové trubice
 • tonery do tlačiarní
 • nepoužité farby, laky, tmely, lepidlá, riedidlá
 • obaly (plechovky, sklenené a plastové fľaše) od použitých farieb, lakov, tmelov, lepidiel, riedidiel (na obale musí ostať etiketa, názov výrobku)
 • obaly od chemických čistiacich prostriedkov s označením nebezpečný odpad.
 • sáčky so silikagélom proti vlhkosti
 • éterické oleje a fľaštičky s ich zvyškami 
 • pracia sóda (uhličitan sodný)
 • zberné dvory
 • bezplatne, počas mobilného zberu, vo vyhlásenom čase na určené miesto v obci

Oleje a tuky

Aj malé množstvo oleja dokáže nenávratne znečistiť obrovské množstvá vody. 1 liter domáceho oleja na varenie spoľahlivo znehodnotí 1 milión litrov vody a 1 liter motorového oleja sa postará o kontamináciu až 5 miliónov litrov vody. Preto olej nikdy nevylievame do drezu, kanalizácie, ani do pôdy, ale prefiltrovaný ho bezplatne odovzdáme napríklad v niektorej z čerpacích staníc Slovnaft, kde ho použijú na výrobu biopalivovej zložky do motorovej nafty.

OLEJE A TUKY - ZBERNÝ DVOR
ČO SEM PATRÍ ČO SEM NEPATRÍ
 • prefiltrované použité oleje a tuky
 • nepoužité oleje a tuky
 • zberné dvory
 • bezplatne, počas mobilného zberu, vo vyhlásenom čase na určené miesto v obci
 • bezplatne na vybraných čerpacích staniciach (napr. Slovnaft) a predajniach (napr. Kaufland)

Pneumatiky

Ani pneumatiky nepatria do komunálneho odpadu. Bezplatne ich môžeme odovzdať u ktoréhokoľvek predajcu pneumatík (bez nutnosti zakúpenia nových) alebo ich môžeme použiť v záhradke na vysadenie kvetov, výrobu skalky, posedenia, hojdačky, či kompostoviska.

PNEUMATIKY - ZBERNÝ DVOR
ČO SEM PATRÍ ČO SEM NEPATRÍ
 • staré pneumatiky
 • nové pneumatiky
 • zberné dvory
 • bezplatne v ktorejkoľvek predajni, ktorá predáva pneumatiky

Lieky

Lieky nikdy nevyhadzujeme do komunálneho odpadu, ani ich nesplachujeme do záchoda. Po rozložení by prenikli do pôdy a podzemných vôd, z ktorých by ich čističky odpadových vôd nedokázali odfiltrovať. V pitnej vode by sa nám tak vratili do domácnosti späť. Všetky nepoužité lieky a lieky po záruke, ako aj veterinárne prípravky, je preto potrebné odovzdať v ktorejkoľvek lekárni, kde sa už postarajú o ich správnu likvidáciu.

LIEKY - LEKÁREŇ
ČO SEM PATRÍ ČO SEM NEPATRÍ KDE ODOVZDAŤ
 • lieky
 • veterinárne prípravky
 • kozmetické prípravky
 • výživové doplnky
 • vitamíny
 • homeopatika
 • ortézy
 • protézy
 • lekárske pomôcky
 • lekárne

Komunálny odpad

Medzi komunálny odpad už logicky patrí každý odpad, ktorý nepatrí do papiera, plastu, skla, bioodpadu, kovov, nápojových kartónov a zberných dvorov a nie je liekom alebo olejom.

KOMUNÁLNY ODPAD
ČO SEM PATRÍ ČO SEM NEPATRÍ
 • viacvrstvové obaly od kávy
 • viacvrstvové obaly od vreckových polievok
 • viacvrstvové obaly od pudingov. práškov do pečiva a korenín
 • viacvrstvové obaly od nanukov
 • viacvrstvové obaly od kakaového prášku
 • liekové blistre
 • mastné krabice od pizze
 • zrkadlá
 • plienky, vložky a tampóny
 • použité kuchynské utierky a papierové vreckovky
 • použitý papier na pečenie
 • tuby zo zubných pást a krémov na ruky
 • CD a DVD (v malých množstvách, inak na zberný dvor)
 • vosk z čajových sviečok
 • zubné kefky
 • kávové kapsule
 • obal z ruskej zmrzliny
 • umývateľné obrusy
 • prázdne náplne do pera
 • blistre od liekov
 • fotografie a fotopapier
 • pokladničné bločky, cestovné lístky a iný termopapier
 • tyčinky do uší, vata, tampóny na odličovanie
 • obaly od žuvačiek
 • keramika a porcelán
 • elektroodpad a batérie
 • nebezpečný odpad
 • sklo, plasty, papier
 • bioodpad
 • oleje a tuky
 • pneumatik
 • polystyrén
 • lieky
 • stavebný odpad

Nezabúdajme, že ak chceme našej planéte naozaj pomôcť, nestačí len recyklovať odpad. Musíme sa hlavne snažiť čo najviac obmedziť jeho produkciu. Podrobný návod, ako začať ekologicky žiť a priblížiť sa zero waste nájdete v našom článku Ako na ekologickú domácnosť- Podrobný návod.